Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ, με την οποία η αναστολή λειτουργίας ορισμένων εργασιών των Δικαστηρίων της χώρας, που είχε θεσπιστεί μέχρι και τις 10 Απριλίου, παρατάθηκε μέχρι και τις 27 Απριλίου. Η αναστολή αφορά, κατ’ ουσίαν, τους φυσικούς δικαστικούς σχηματισμούς, μεταξύ άλλων, του ΣτΕ και των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. Αντιθέτως, κανονικά εξακολουθούν να λειτουργούν και δεν επηρεάζονται...