Ο Δήμος Κόνιτσας και περιβαλλοντικές οργανώσεις εθνικής εμβέλειας, όπως το “WWF Hellas” και η “Καλλιστώ”, κατέθεσαν ενώπιον του ΣτΕ αίτηση ακυρώσεως, με την οποία ζητούν να ακυρωθεί το “Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ηπείρου”. Σύμφωνα με την προαναφερθείσα αίτηση, οι αιτούντες φορείς και συλλογικότητες επικαλούνται παραβίαση της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ που αναφέρεται στην προστασία των Υδατικών Πόρων...