Χωρίς το βασικό εργαλείο, το οποίο θα μπορούσε να μειώσει δραστικά, ακόμη και να εξαλείψει ενδεχομένως,  τις πυρκαγιές από πρόθεση, παραμένουν τόσο η Αττική όσο και ολόκληρη η χώρα. Συγκεκριμένα, μόλις έξι από τους εκατόν πενήντα τέσσερις προβλεπόμενους δασικούς χάρτες έχουν, μέχρι σήμερα, κυρωθεί. Ακόμα, όμως, και αυτοί έχουν κυρωθεί μόνο κατά το τμήμα τους...