Η Επιτροπή του άρθρου  1 παρ. 1 του ν.3900/2010, διέταξε με την  υπ.αριθμ. ΠΝ2/5.02.2020 Πράξη της, την εισαγωγή  σε πιλοτική δίκη ενώπιον του  Συμβουλίου της Επικρατείας της εκκρεμούς ,ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, αιτήσεως ακυρώσεως  κατά i) του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ii) του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης, με την οποία η αιτούσα  ζήτησε την...