Με το ν. 4014/2011 (Α΄ 209) επιχειρείται η απλοποίηση της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων, με την τροποποίηση των προηγούμενων νόμων 1650/1986 και 3010/2002. Προβλέπεται η απλοποίηση των χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών και ο εξορθολογισμός της διαδικασίας χωρίς ουσιαστικές και μεγάλες εκπτώσεις στο κομμάτι της περιβαλλοντικής προστασίας. Αυτό γίνεται με την εισαγωγή διαδικασιών που...