Με την πρόσφατη υπ’ αριθ. 205/2016 απόφαση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίθηκε το ζήτημα της χρονικής αλληλουχίας, που αφορά στη διπλή ανάπλαση των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων στο Βοτανικό. Η απόφαση αυτή εκδόθηκε με αφορμή αίτηση ακυρώσεως, που ασκήθηκε κατά του π.δ, με...