Με αφορμή τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4067/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 4315/2014 και ισχύει, το ΥΠΕΝ διευκρινίζει, με σχετική εγκύκλιο του, ότι οι προϋποθέσεις που απαιτούνται , προκειμένου η διοίκηση να κρίνει το αυτοδίκαιο της άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακινήτου είναι πλέον οι εξής: η...