Το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αττικής που προβλέπεται από τον νόμο 2508/1997, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, θα συζητηθεί την προσεχή Τετάρτη σε κοινή κοινοβουλευτική συνεδρίαση των επιτροπών Περιβάλλοντος και Παραγωγής Εμπορίου της Βουλής. Το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της  Αττικής τάσσεται, σε γενικές γραμμές, υπέρ του συμπαγούς χαρακτήρα της πόλης, δηλαδή υπέρ του...