Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με τίτλο “Νέο ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας – Αττικής, νέο ρυθμιστικό σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις”, με την ψήφιση του προαναφερθέντος νομοσχεδίου.. Σημαντική αλλαγή, ωστόσο, στο αρχικό σχέδιο νόμου που υποβλήθηκε αποτέλεσε το γεγονός ότι, προς το παρόν τουλάχιστον, αποσύρθηκαν όλες οι σχετικές...