Τρόπο για την επιστροφή του προστίμου σε όσους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων βρεθουν τελικά εκτός της διαδικασίας “τακτοποίησης”, λόγω της πρόσφατης υπ’ αριθμ. 180/2012 αποφάσεως της Επιροπής Αναστολών του ΣτΕ, αναζητά το ΥΠΕΚΑ. Με την απόφαση αυτή, απαγορεύεται η “τακτοποίηση” αυθαιρέτων κατασκευών στις οποίες ο χρόνος ανέγερσης προκύπτει και πιστοποιείται με ιδιωτικά έγγραφα ή υπεύθυνες δηλώσεις και όχι από...