Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3052/2015 απόφαση του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ, τα μέλη Οικοδομικού Συνεταιρισμού που κατέχουν δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Αττικής δικαιούνται να αποζημιωθούν ή, εναλλακτικά, να ζητήσουν την ανταλλαγή της προαναφερθείσας έκτασής τους με άλλη που θα μπορεί να ανοικοδομηθεί. Ειδικότερα, τα μέλη του “Οικοδομικού Συνεταιρισμού Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Εταιριών” προσέφυγαν...