Δυνατότητα διόρθωσης για όλα τα κτηματολογικά στοιχεία και τα  στοιχεία κτηματογράφησης  στους Δήμους Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, Κρωπίας και Μαρκοπούλου- Μεσογαίας παρέχεται από την 1η Μαρτίου 2016, δεδομένου ότι αναρτήθηκαν ήδη τα κτηματολογικά στοιχεία των Δήμων αυτών. Κατά συνέπεια, οι ιδιοκτήτες ακινήτων στους προαναφερθέντες Δήμους μπορούν πλέον να διορθώσουν τυχόν λάθη μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο...