Συζητήθηκε, ενώπιον της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, την Παρασκευή, 10.10.2014, η αίτηση ακύρωσης των Π. Θεοδωρόπουλου κλπ, κατά του νέου ν. 4178/2013 για την τακτοποίηση αυθαιρέτων, υπέρ της οποίας είχε ασκηθεί από το γραφείο μας, παρέμβαση της Χ. Θεοδωρίδη κλπ. Αξιοσημείωτο είναι πως, κατά τη συζήτηση της εν λόγω αιτήσεως, ανακοινώθηκε από εκπροσώπους του...