Ο νόμος 4178/2013 θεσπίστηκε με σκοπό να αντικαταστήσει το νόμο 4014/2011 περί “τακτοποίησης” των αυθαιρέτων, ο οποίος κρίθηκε αντισυνταγματικός απο την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει, ήδη, δύο χρόνια από τη θέσπισή του, ορισμένες από τις προβλέψεις του δεν έχουν τεθεί ακόμα σε εφαρμογή. Η βασικότερη από αυτές αφορά...