Η ομαλή ένταξη και η ενσωμάτωση του νέου μητροπολιτικού πόλου στο γειτονικό του περιβάλλον, η σχεδιασμένη ανάπτυξη οικιστικών περιοχών και μητροπολιτικού πάρκου στο Ελληνικό, καθώς και η ενίσχυση του παραλιακού μετώπου  αποτελούν, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα παρουσιάστηκαν στο Κεντρικό Συμβούλιο Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας,  τις βασικές αρχές που διέπουν το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) για το...