Σημαντική είναι η απόφαση του ΣτΕ  ( ΣτΕ 1174/2011 Ε΄ Τμήμα), με την οποία κρίθηκε ότι δεν επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικής άδειας εάν δεν προηγηθεί  έρευνα από την αρμόδια πολεοδομία για τη δυνατότητα  τακτοποίησης του οικοπέδου, για το οποίο ζητείται η οικοδομική άδεια, καθώς και των γειτονικών του οικοπέδων. Στην αρνητική περίπτωση, θα πρέπει να εκδίδεται πρωτόκολλο,...