Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας (στο εξής: Cour de Cassation), επιλαμβανόμενο της αιτήσεως αναιρέσεως κατά της αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου του Παρισιού (αριθ. 67/16.01.2020, η περίληψη των οποίων είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https: // www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/67_16_44247.html ), κλήθηκε να επιλύσει τη σύγκρουση μεταξύ της υποχρέωσης τήρησης και εφαρμογής της πολεοδομικής νομοθεσίας και του δικαιώματος σεβασμού...