Δημοσιεύθηκε πρόσφατα το υπ’ αριθ. 37/2018  Πρακτικό Επεξεργασίας  του Ε’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με αντικείμενο την επεξεργασία του σχεδίου του προεδρικού διατάγματος, με το οποίο καθορίζονται οι κατηγορίες και το περιεχόμενο των νέων χρήσεων γης, που επιτρέπονται πλέον κατά τον ρυθμιστικό  – πολεοδομικό σχεδιασμό. Συγκεκριμένα, και ενόψει του συστήματος χωρικού σχεδιασμού που καθιερώνεται...