Νόμιμο κρίθηκε από το ΣτΕ  το σχέδιο π.δ. που πρότεινε το ΥΠΕΚΑ για την προστασία των υγροτόπων των μικρών νησιών. Ο κατάλογος περιλαμβάνει 360 μικρούς υγροτόπους που βρίσκονται διάσπαρτοι σε όλα σχεδόν τα νησιά της χώρας μας. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του προαναφερθέντος σχεδίου π.δ. είναι υποχρεωτική η έκδοση περιβαλλοντικής αδειοδότησης, πριν από...