Με την πρόσφατη υπ’ αριθμ. 937/2017 απόφαση του Ε’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι δεν είναι νόμιμη η έγκριση της ανέγερσης κτιρίου υπεραγοράς , κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ως προς την κάλυψη, τη δόμηση και το ύψος σε γήπεδο εκτός σχεδίου πόλεως. Συγκεκριμένα, με τη συγκεκριμένη απόφαση γίνεται ρητή αναφορά...