Ένα από τα κυριότερα έργα που επιχειρεί να διεκπεραιώσει το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων είναι η υποθαλάσσια ζεύξη της Σαλαμίνας με το Πέραμα, προτάσσοντάς το ταυτόχρονα στο “πακέτο Γιούνκερ”, προκειμένου να λάβει τη δέουσα χρηματοδότηση. Ωστόσο, πληθώρα τεχνικών ζητημάτων χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και εμπεριστατωμένης μελέτης.  Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν ως τέτοια  η μεθοδολογία κατασκευής...