Με την επιβολή προστίμου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΔΕΕ) απειλείται εκ νέου η χώρα μας. Ειδικότερα, η καθυστέρηση αποκατάστασης 82 ανεξέλεγκτων χωματερών (ΧΑΔΑ) στην Πελοπόννησο αναμένεται να οδηγήσει στην επιβολή προστίμου, συνολικού ύψους 4,2 εκατομμυρίων ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι με βάση προηγούμενη απόφαση του ΔΕΕ (2.2.2014) σχετικά με την παράνομη λειτουργία του συνόλου των ΧΑΔΑ της...