Τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί ένας μη οριοθετημένος οικισμός να διεκδικήσει την “τακτοποίησή ” του κατά τη διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών περιλαμβάνει μία νέα υπουργική απόφαση του ΥΠΕΚΑ. Συγκεκριμένα, και προκειμένου ένας οικισμός να ενταχθεί  “στους στερούμενους νόμιμης έγκρισης” και να πολεοδομηθεί, ο τοπικός δήμος πρέπει μέσα σε διάστημα 9 μηνών από την ανάρτηση...