Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο χωροθέτησης τουριστικών εγκαταστάσεων σε όλη τη χώρα φέρνει το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό που δόθηκε την Παρασκευή σε 10ήμερη δημόσια διαβούλευση. Ανάμεσα στα βασικά του σημεία βρίσκεται η γενναία πριμοδότηση της δημιουργίας μεγάλων τουριστικών εγκαταστάσεων μέσα σε οργανωμένους “υποδοχείς” και το άνοιγμα περιοχών, όπου απαγορευόταν μέχρι σήμερα η δημιουργία εγκαταστάσεων,...