Τη μεταρρύθμιση της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας, με στόχο τη διευκόλυνση των επενδύσεων, προωθεί άμεσα το ΥΠΕΚΑ. Στο πλαίσιο αυτό, μελετάται η αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού και η απαλοιφή όσων κανόνων και ρυθμίσεων περιορίζουν τη χωροθέτηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, το Υπουργείο επεξεργάζεται τρόπους πλήρους νομιμοποίησης σειράς πολεοδομικών αυθαιρεσιών, δημιουργώντας “δικαίωμα προσδοκίας” στους υπάρχοντες ή...