Με την πρόσφατη υπ’ αριθμ. 978/2012 απόφασή του το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ δέχθηκε ότι οι όροι και περιορισμοί δόμησης στους παραδοσιακούς οικισμούς πρέπει να αποσκοπούν στη διατήρηση και την ανάδειξη της φυσιογνωμίας τους. Δεν επιτρέπεται δε να είναι δυσμενέστεροι για το περιβάλλον από τους όρους και τους περιορισμούς που ίσχυαν προηγουμένως. Για την ανέγερση,...