Μειώσεις στο παράβολο, στους συντελεστές υπολογισμού του προστίμου και στις ειδικές κατηγορίες που δικαιούνται σημαντική έκπτωση, και γενικότερα  ευνοϊκότεροι όροι για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων  προβλέπονται από το ΥΠΕΝ (εφεξής το Υπουργείο) , προκειμένου αυτό  να αναθερμάνει το ενδιαφέρον για την “τακτοποίηση” των αυθαιρέτων. Παράλληλα, το Υπουργείο, με το νέο σχέδιο νόμου για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων,...