Απορρίφθηκε με την απόφαση 31/2011 της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ η αίτηση του Δήμου Κερατέας Αττικής για την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης , με την οποία παρατάθηκε μέχρι 30.10.2013 η χρονική διάρκεια ισχύος των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων Νοτιοανατολικής Αττικής» στη θέση Βραγόνι Κερατέας Αττικής, το οποίο είχαν εγκριθεί με την...