Περίπου 15 στρέμματα δασικής έκτασης πρόκειται να αποψιλωθούν στο Castello Mibelli της Κέρκυρας, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς, ύστερα από τη μεταβίβασή του στο ΤΑΙΠΕΔ, ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή κτισμάτων εντός αυτού, συνολικής επιφάνειας άνω των 14.000 τ.μ. Πρόκειται, ειδικότερα, για ακίνητο συνολικής έκτασης 77 στρεμμάτων, στην οποία περιλαμβάνεται το...