Κοινή προσφυγή της Ελλάδας και της εταιρείας “Ελληνικός Χρυσός”, ασκήθηκε κατά της αρχικώς καταδικαστικής απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ),κρίνοντας πως η παραχώρηση το 2003 της μεταλλευτικής εκμετάλλευσης στη Χαλκιδική, έναντι πολύ χαμηλού τιμήματος και η απαλλαγή της από την υποχρέωση καταβολής φόρου αποτελούν εξ ‘ορισμού παράνομη επιδότηση . Συγκεκριμένα ,αναθεωρώντας τα γεγονότα τα μεταλλεία ...