Κυκλοφόρησε η πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη του Α. Καθηγητή Δ. Μυλωνόπουλου για το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης  για τον τουρισμό και το οικολογικό σήμα. Η μελέτη συμπεριλαμβάνεται στο νέο τεύχος του περιοδικού “Περιβάλλον και Δίκαιο” (τ. 3/2011, σελ. 445 επ.), που εκδίδει κάθε τρίμηνο η Νομική Βιβλιοθήκη. O σκοπός της μελέτης αυτής είναι η ανάδειξη του θεσμικού πλαισίου απονομής του οικολογικού σήματος της Ε.Ε. στις τουριστικές επιχειρήσεις φιλοξενίας, με στόχο την επίτευξη της  βιώσιμης ανάπτυξης.