Τη νέα διαδικασία πολεοδομικών ελέγχων από ιδιώτες μηχανικούς που θα ισχύσει από τον προσεχή Μάρτιο διευκρίνησε χθες το ΥΠΕΚΑ. Στο σχετικό σχέδιο υπουργικής απόφασης που δόθηκε σε διαβούλευση αναφέρεται ότι κατά την κατασκευή νέου κτιρίου, την επέκταση υφισταμένου και την τοποθέτηση προκάτ κτιρίου θα συμπεριληφθούν δύο έλεγχοι νομιμότητας, ο πρώτος κατά τη θεμελίωση και ο δεύτερος μετά την ολοκλήρωση της οικοδομής. Σύμφωνα με την απόφαση, τα κτίρια διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 1. Για εργασίες δόμησης σε υφιστάμενα κτίρια, προσθήκες καθ’ ύψος, κατεδαφίσεις και περιστοιχίσεις θα γίνεται μόνον ένας έλεγχος, μετά το πέρας των εργασιών. 2. Στην κατασκευή νέων κτιρίων έως 2.000 τ.μ., προσθήκες κατ’ επέκταση έως 2.000 τ.μ. και τοποθέτηση προκάτ κτιρίων ανεξαρτήτως επιφάνειας, θα  γίνονται δύο έλεγχοι, ένας κατά τη θεμελίωση και ένας μετά το πέρας των εργασιών. 3. Στην κατασκευή νέου κτιρίου ή προσθήκης άνω των 2.000 τ.μ. και σε κτίρια που συγκεντρώνουν κόσμο θα  γίνονται τρεις έλεγχοι, στη θεμελίωση, στη μέση και στο τέλος των εργασιών. Οι υπηρεσίες δόμησης, στις οποίες μετατρέπονται οι πολεοδομίες από τον Μάρτιο, θα πρέπει να ειδοποιούνται 10 ημέρες νωρίτερα από κάθε στάδιο ελέγχου, ώστε να ζητήσουν από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης τον ορισμό με κλήρωση του ιδιώτη μηχανικού ελεγκτή δόμησης. Η επιλογή των μηχανικών θα γίνεται με βάση την απόσταση από το έργο και, εφόσον αυτό δεν είναι δυανατό, από την οικεία Περιφέρεια.