Η πιστοποίηση του χρόνου ανέγερσης της αυθαίρετης κατασκευής, εφόσον δεν υπάρχουν δημόσια ή ιδωτικά έγγραφα που να την αποδεικνύουν, μπορεί να γίνει και με μια απλή υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, η οποία θα συνοδεύεται από τεχνική έκθεση μηχανικού που θα την υποστηρίζει. Επίσης, στον υπολογισμό του προστίμου “τακτοποίησης” σε εκτός σχεδίου αυθαίρετα σε περιοχή όπου δεν υπάρχει καθορισμένη τιμή, τίθεται η εξής προυπόθεση: λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης στην περιφέρεια, όταν η αντίστοιχη τιμή ζώνης στην οικεία δημοτική κοινότητα δεν υπερβάινει τα 2.000 ευρώ. Τέλος, η παράνομη αλλαγή στην κατανομή των διαμερισμάτων σε ένα όροφο “τακτοποιείται” με την εφάπαξ καταβολή 500 ευρώ. Αυτές είναι οι τρεις βασικότερες αλλαγές στο ν. 4014/2011 για τα αυθαίρετα που συμπεριελήφθησαν χθες σε σχέιδο νόμου του ΥΠΕΚΑ για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος.  Ανάμεσα στις λοιπές αλλαγές του σχεδίου νόμου περιλαμβάνονται και τα εξής: 1.
Ανοίγει ο δρόμος για τη νομιμοποίηση όλων των χιονοδρομικών κέντρων και των ορειβατικών καταφυγίων, αλλά και για τη δημιουργία νέων. 2. Επιτρέπονται οι επεκτάσεις σχεδίων πόλεων μέσα σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), 3. Δίνεται η δυνατότητα κατασκευής έργων μετρό μέσα σε πάρκα και άλση, 4. Δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας ΧΥΤΑ χωρίς προηγούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση, σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, όπου υπάρχει προφανής αδυναμία τήρησης των απαιτήσεων της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.