Συνεχίζεται η δημόσια διαβούλευση για τη θεσμοθέτηση του π.δ. ” Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης”. Στο πλαίσιο του σχετικού διαλόγου το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας  κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις και παρατηρήσεις που αφορούν πέντε άρθρα του σχεδίου π.δ. Σύμφωνα με την πρώτη από αυτές τις παρατηρήσεις, στις περιοχές Γενικής Κατοικίας, όπου επιτρέπονται ξενοδοχειακά καταλύματα μέχρι 100 κλίνες και μέγιστη συνολική επιφάνεια 2.000 τ.μ. ανά οικόπεδο, το Επιμελητήριο πρότεινε να αντικατασταθεί η ανώτατη δυναμικότητα με τον προσδιορισμό ξενοδοχείων μεσαίας δυναμικότητας, χωρίς τον περιορισμό των 2.000 τ.μ., δεδομένης της τάσης των ξενοδοχείων να επενδύουν σε εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής. Για το άρθρο 5 του σχεδίου π.δ. που ρυθμίζει τις χρήσεις γης στις περιοχές πολεοδομικού κέντρου προβλέπεται για τα ξενοδοχεία ο περιορισμός των κλινών και της συνολικής επιφάνειας των 2.000 τ.μ. ανά οικόπεδο. Το Επιμελητήριο δήλωσε ότι “δεν είναι κατανοητό για ποιόν λόγο να υφίστανται αυτοί οι περιορισμοί”, τη στιγμή που ξενοδοχειακές μονάδες με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική τους, αλλά και με την ίδια τη λειτουργία τους μπορούν να  αποτελέσουν σημείο αναφοράς, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τα αξιοθέατα για τους τουρίστες. Τέλος, στο άρθρο 12 για τους οριοθετημένους οικισμούς τίθεται περιορισμός στη δυναμικότητα των ξενοδοχείων μέχρι 50 κλίνες, καθώς και μέγιστη επιφάνεια δόμησης τα 2.000 τ.μ. ανά γήπεδο. Το Επιμελητήριο πρότεινε να μην τίθεται ανώτατο όριο δυναμικότητας.