Δεν θα περιλαμβάνεται  τελικά  στο υπό έκδοση π.δ.για τις χρήσεις γης  νομοθετική ρύθμιση για την απαγόρευση της εκτός σχεδίου δόμησης. Αυτό αναφέρεται στην ιστοσελίδα της εφημερίδας το Βήμα  που επικαλείται σχετική δήλωση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ κ. Νίκου Σηφουνάκη. Θα εξακολουθήσουν να ισχύουν , επομένως, οι διατάξεις του π.δ. 24/1985 (Δ΄270), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 10 παρ. 1-4 του ν. 3212/2003( Α΄308), τα άρθρα 9 παρ. 2 και 20 παρ. 15 του ν.  3937/2011 (Α΄60) και τα άρθρα 11 και 70 του ν 3900/2010 (Α΄213).  Σημειώνεται, τέλος, ότι οι διατάξεις για τη δόμηση εκτός εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου έχουν κωδικοποιηθεί με τα άρθρα 162 – 182 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας ( π.δ. της 14.7- 27.7.1999 – Δ΄ 580).