Το Ελληνικό Δημόσιο θα πρέπει εφεξής να αποζημιώνει τα μέλη των οικοδομικών συνεταιρισμών που έχουν αγοράσει δασικές εκτάσεις για να χτίσουν, αλλά τελικά αυτό δεν τους επετράπη από τη Διοίκηση. Αυτό προβλέπεται σε πρόσφατη απόφαση του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ.   Με την υπ’ αριθμ. 1058/2012 απόφασή του το Δικαστήριο έκανε δεκτό ότι ο οικοδομικός συνεταιρισμός Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εργατοτεχνιτών του νομού Αττικής που αγόρασε δασική έκταση πριν από το 1975 στο Πόρτο Γερμανό είχε εύλογη προσδοκία πως η έκταση αυτή ήταν οικοδομήσιμη. Αφού, όμως, δεν επετράπη, τελικά, η ανοικοδόμηση της προαναφερθείσας εκτάσεως  η Διοίκηση όφειλε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την απαλλοτρίωση ή την ανταλλαγή της, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 του ν. 998/1979. Για τον λόγο αυτό, η υπόθεση αναπέμφθηκε στη Διοίκηση, προκειμένου είτε να απαλλοτριώσει την έκταση είτε να την ανταλλάξει με άλλη. Με την απόφαση αυτή του Ανώτατου Διοικητικού Δικασητρίου διευρύνεται η σχετική με την προστασία της ιδιοκτησίας νομολογία του στις περίπτωση επιβολής περιορισμού της για πολεοδομικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους. Στην περίπτωση αυτή, επιβάλλεται, κατ’ αρχήν, η αποζημίωση των θιγόμενων ιδιοκτητών.