Την απεμπλοκή δύο μεγάλων τουριστικών επενδύσεων στη χώρα μας από βρετανικές επιχειρήσεις που μπορούν να δημιουργήσουν περίπου 11.000 θέσεις εργασίας σχεδιάζει η κυβέρνηση, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας “Τα Νέα”.

Πρόκειται για δύο επενδυτικά σχέδια, συνολικού ύψους 3,2  δισ. ευρώ, τα οποία είχαν ανασταλεί, με βάση συγκεκριμένες αποφάσεις του ΣτΕ. Συγκεκριμένα, η πρώτη επένδυση στο “Κάβο Σίδερο Σητείας”, ύψους 1,2 δισ. ευρώ.
“πάγωσε” , λόγω των μεγάλων ελλείψεων, ατελειών και αστοχιών που παρουσίαζε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου.

Τελικά, η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου ακυρώθηκε με απόφαση του ΣτΕ το 2010.

Η δεύτερη επένδυση είναι ύψους 2 δισ. ευρώ και πρόκειται να υλοποιηθεί στην περιοχή της Αταλάντης.

Ελπίζουμε πως οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις θα προετοιμαστούν μεθοδικά και κατάλληλα, με πλήρη και απόλυτο σεβασμό στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που επιβάλλουν ως πρωταρχικό καθήκον της Πολιτείας τη μέριμνα για την εξασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης, με την υλοποίηση επενδύσεων που δεν θα προσβάλλουν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής στην οποία πρόκειται να υλοποιηθούν, αλλά, αντίθετα, θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή της περιοχής αυτής και των κατοίκων της.