Με τις υπ’ αριθμ. 4496,4497, 4498,4499/2012 αποφάσεις του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ ακυρώθηκε η απόφαση του Γ.Γ. Ιονίων Νήσων, με την οποία είχε χαραχθεί ο αιγιαλός και ο παλαιός αιγιαλός  στον κόλπο του Λαγανά της Ζακύνθου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2971/2001 “Περί Αιγιαλού και Παραλίας”.

Όπως κρίθηκε από το Δικαστήριο, η προσβαλλόμενη απόφαση δεν έλαβε υπόψη της ότι η ιδιοκτησία των αιτούντων στην περιοχή είχε αναγνωρισθεί με διαδοχικές αποφάσεις του Πρωτοδικείου Ζακύνθου, του Εφετείου Πάτρας και του Αρείου Πάγου.

Επιπλέον, έγινε δεκτό ότι οι αιτούντες έχουν πλέον το δικαίωμα να διεκδικήσουν από την Πολιτεία αποζημίωση για τους περιοριστικούς όρους που επιβλήθησαν στην ιδιοκτησία τους, με βάση το π.δ. , με το οποίο δημιουργήθηκε το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου στην περιοχή.