Με πρόσφατη ερμηνευτική εγκύκλιο του αρμόδιου ΥΠΕΚΑ δίδεται η διεξοδική και λεπτομερής ερμηνεία των νέων διατάξεων του ΝΟΚ – ν. 4067/2012. Σημειώνεται ότι μέχρι πρόσφατα οι επιμέρους Υπηρεσίες Δόμησης έχουν συναντήσει μεγάλα προβλήματα κατά την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων του ΝΟΚ. Τα προβλήματα αυτά οφείλονται τόσο στην εισαγωγή νέων διατάξεων και θεσμών όσο και, ιδίως, στην αοριστία και στη δυσκολία κατανόησης πολλών από τους νέους ορισμούς που δίδονται στο ΝΟΚ.

Ας ελπίσουμε ότι με την ερμηνευτική αυτή εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ θα μπορέσει να λειτουργήσει και να υλοποιηθεί πολύ αποτελεσματικότερα η εφαρμογή του νέου νόμου που προβλέπει, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, την εφαρμογή πολλών νέων διατάξεων που μεταμορφώνουν κυριολεκτικά τον τρόπο δόμησης στη χώρα μας.