“Υπερ- αρμοδιότητες” στην κήρυξη απαλλοτριώσεων αποκτά ο Υπουργός Ανάπτυξης και Υποδομών. Σύμφωνα με νέες ρυθμίσεις, που κατατέθηκαν προ ημερών στη Βουλή, ο ΥΠΑΝ έχει δικαίωμα, κατά παρέκκλιση της σχετικής νομοθεσίας, να κηρύσσει ο ίδιος την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για έργα αρμοδιότητας του υπουργείου του, που εντάσσονται στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (οδικές, αεροπορικές, σιδηροδρομικές, πλωτές) ή συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε.

Με άλλες ρυθμίσεις, επιχειρείται να επιταχυνθεί η διαδικασία απαλλοτριώσεων. Σημειώνεται, τέλος, ότι οι νέες τροποποιήσεις στον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.