Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως , στις 14 Μαΐου, το προεδρικό διάταγμα με το οποίο εγκρίνεται το πρόγραμμα και η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη διπλή ανάπλαση στο Βοτανικό και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η έγκριση του προγράμματος με προεδρικό διάταγμα είχε προβλεφθεί με το ν. 3983/2011, ώστε το νέο σχέδιο να ελεγχθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας και να περιοριστεί, έτσι, το ενδεχόμενο νέας νομοθετικής εμπλοκής.

Το εν λόγω προεδρικό διάταγμα, το οποίο δεν παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα στο ν. 3983/2011, αφορά τη δημιουργία στο Βοτανικό γηπέδου ποδοσφαίρου 40.000 θέσεων, έκτασης 34.700 τ.μ, της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη, έκτασης 7.500 τ.μ. και ενός εμπορικού κέντρου, ενώ έχει προστεθεί και αθλητική εγκατάσταση του Δήμου Αθηναίων, έκτασης 4.800 τ.μ. Στη θέση του γηπέδου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, από την άλλη πλευρά, προβλέπεται η δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων 700 θέσεων, καθώς και υπέργειου μουσείου και χώρου εστίασης.

Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα, ο Δήμος Αθηναίων αναλαμβάνει ρόλο επισπεύδοντα και συντονιστή του όλου εγχειρήματος και θα πρέπει να ξεκινήσει τις μελέτες για τη διαμόρφωση του χώρου πρασίνου στο Βοτανικό και την κατασκευή των έργων υποδομής εντός της περιοχής ανάπλασης, ενώ το Υπουργείο Υποδομών θα πρέπει να ολοκληρώσει τη μελέτη και την κατασκευή του οδικού δικτύου της περιοχής.

Αυτό που αναμένεται, πλέον, να φανεί είναι η στάση της εταιρείας “Μπάμπης Βωβός”, η οποία είτε θα προχωρήσει στην ολοκλήρωση του εμπορικού κέντρου, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από επενδυτή ή δανεισμό από τράπεζα, είτε θα μεταβιβάσει το ημιτελές εμπορικό. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, όποιος και να είναι ο κατασκευαστής του εμπορικού, θα πρέπει να κατασκευάσει, βάσει του προεδρικού διατάγματος, και τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη.

Σε κάθε περίπτωση και δεδομένης της δυσκολίας που εντοπίζεται στην εξασφάλιση των πόρων για την πραγματοποίηση της διπλής ανάπλασης, δε θα πρέπει να αναμένονται θεαματικές εξελίξεις μέσα στα επόμενα 3-4 έτη.