Θετικά γνωμοδότησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος στο πρώτο στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου της επέκτασης του προαστιακού σιδηρόδρομου από το Κορωπί μέχρι το Λιμάνι του Λαυρίου. Το έργο αφορά 31,3 χλμ. διπλής ηλεκτροκινούμενης γραμμής, πλάτους 13 μέτρων, η οποία θα έχει αφετηρία στο Κορωπί, στην ήδη υφιστάμενη γραμμή και τέρμα μέσα στην πόλη του Λαυρίου, στην περιοχή του λιμένος.

Μετέωρο παραμένει μόνο το ζήτημα που αφορά στο τελευταίο τμήμα του έργου, το οποίο δε συμπερηλήφθηκε στη γνωμοδότηση και για το οποίο υπάρχουν δύο σενάρια : αυτό της διέλευσής του μέσα από την πόλη του Λαυρίου και αυτό της παραλιακής χάραξης. Η απόφαση για το τελευταίο αυτό τμήμα θα ληφθεί στο αμέσως επόμενο στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, που αφορά στην εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η απόφαση που έλαβε το ΥΠΕΚΑ, λήφθηκε και με τη σύμφωνη γνώμη των δασικών και αρχαιολογικών υπηρεσιών, καθώς και του Οργανισμού Αθήνας. Τέθηκαν, ωστόσο, ορισμένες επιφυλάξεις από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες, καθώς το έργο θα διέρχεται από χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Το σημαντικό είναι, ωστόσο, ότι οι μελέτες για την επέκταση του προαστιακού στο Λαύριο επικαιροποιούνται, με σκοπό να ενταχθεί το έργο στο επόμενο κοινοτικό πλαίσιο και να ολοκληρωθεί μέχρι το 2020.