Μέσα στις επόμενες ημέρες προβλέπεται να κατατεθεί στη Βουλή το νέο σχέδιο νόμου για την τακτοποίηση των αυαθιρέτων. Ο νέος νόμος, η διάρκεια του οποίου θα διαρκέσει μέχρι τις 31.12.2014, θα επιφέρει μεγάλες αλλαγές σε σχέση με ό,τι ισχύει έως σήμερα, αν και των διατάξεών του θα μπορέσουν να επωφεληθούν και όσοι είχαν ξεκινήσει τη διαδικασία τακτοποίησης σύμφωνα με το ν. 4014/2011.

Βασικές αλλαγές που θα εισάγει ο νέος νόμος αφορούν στην έκπτωση, της τάξης του 50%, σε μακροχρόνια άνεργους για την τακτοποίηση της κύριας κατοικίας, στη συλλήβδην νομιμοποίηση, χωρίς την καταβολή παραβόλου ή προστίμου, όλων των αυθαιρέτων της εκκλησίας, που χρησιμοποιούνται ως θρησκευτικοί ή λατρευτικοί χώροι, αλλά και της ΔΕΗ Α.Ε, στις περιπτώσεις τακτοποίησης σε παραδοσιακό οικισμό ή διατηρητέο κτίριο, όπου θα εξετάζεται, από ειδική επιτροπή, η αισθητική και μορφολογική του ένταξη στο δομημένο χώρο και το κυριότερο, στη μεγάλη αύξηση του αριθμού των δόσεων, οι οποίες θα φτάνουν τις 100, για όσους εκκινήσουν τη διαδικασία τακτοποίησης εντός του 2013 και τις 60, για όσους την εκκινήσουν εντός του 2014.

Άλλη σημαντική αλλαγή θα επέλθει ανάλογα με το είδος της παράβασης. Έτσι, οι μικρές παραβάσεις θα νομιμοποιούνται με 500 ευρώ. Οι μεσαίες παραβάσεις, σε όσες, δηλαδή, διαπιστώνεται υπέρβαση του συντελεστή δόμησης μικρότερη του 40% και του ανώτατου ύψους μικρότερη του 20%, μετά την καταβολή του προστίμου, όπως αυτό ήδη ισχύει, και τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου, θα εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης. Για τις μεγάλες παραβάσεις, για όσες, δηλαδή, αφορούν υπέρβαση του συντελεστή δόμησης μεγαλύτερη του 40% και του ανώτατου ύψους μεγαλύτερη του 20%, μετά την καταβολή του παραβόλου και του προστίμου, θα δίνεται αναστολή κυρώσεων για 30 έτη και ύστερα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, θα δίνεται η δυνατότητα οριστικής εξαίρεσής τους από την κατεδάφιση.

Το ύψος του προστίμου θα διαφέρει, ακόμη, με βάση μία δεύτερη κατηγοριοποίηση των αυθαιρέτων, με κριτήριο το έτος κατασκευής τους. Έτσι, ακίνητα προ της 09.06.1975, θα εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης με την καταβολή εφάπαξ 500 ευρώ. Ενώ για ακίνητα προ της 01.01.1983, θα επιβάλλεται η καταβολή του 15% του προστίμου.

Ταυτόχρονα, το ΥΠΕΚΑ σχεδιάζει ένα διαχειριστή δικαιωμάτων δόμησης, την Τράπεζα Γης. Προορισμός της θα είναι να αγοράζει τίτλους δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης, να μεταβιβάζει τίτλους μεταφορά συντελεστή σε ακίνητα όπου υφίστανται παραβάσεις, να αγοράζει ακίνητα οικοδομικών συνεταιρισμών που βρίσκονται σε ιδιωτικές δασικές εκτάσεις και να προβαίνει σε διαχειριστικές πράξεις των δημοσίων ακινήτων.

Τέλος, με το νέο σχέδιο νόμου εισάγεται σχεδόν για κάθε κατηγορία και μία εξαίρεση. Έτσι, εισάγονται αρκετές ειδικότερες ρυθμίσεις που οδηγούν σε νομιμοποιήσεις εντός δημόσιων και ιδιωτικών εκτάσεων, στον αιγιαλό και σε παραμεθόριες περιοχές.

Μένει, έτσι, το ερώτημα, αν θα καταλήξουν να αναιρούνται, με ορισμένες προβλέψεις, ορισμένες απαγορεύσεις που σε άλλα σημεία θέτει ο νόμος και αν, συνεπώς, οι ειδικότερες αυτές ρυθμίσεις θα θέσουν σε κίνδυνο τη συνταγματικότητα του νέου νόμου.