Σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων για την αλλαγή πλαισίου για τις χρήσεις γης προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος, υποχρεώνοντας τους δήμους να συμπεριλαμβάνουν στις εκτάσεις τους όλες τις πιθανές χρήσεις γης, από κατοικία έως βιομηχανία, ενώ προσθέτει χρήσεις στις περιοχές αμιγούς κατοικίας. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση», το οποίο δόθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση.

Πιο συγκεκριμένα, το υπουργείο αυξάνει από 9 σε 20 τις κατηγορίες χρήσεων γης (λ.χ. αμιγής κατοικία, γενική κατοικία, παραγωγικές εγκαταστάσεις), τις οποίες συνδέει με τα ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριοτήτων),προσθέτοντας κατηγορίες που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια (λ.χ. επιχειρηματικά πάρκα, τεχνολογικά πάρκα), ορισμένες ασαφείς κατηγορίες (λ.χ. «οικονομικές δραστηριότητες» ή «ιδιαίτερες χρήσεις», που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν στρατόπεδα, νεκροταφεία και «άλλες εγκαταστάσεις»), αλλά και κατηγορίες που αφορούν τον χαρακτήρα μιας έκτασης και όχι τη χρήση της (λ.χ. δασικές εκμεταλλεύσεις), ορίζοντας, μάλιστα, ότι σε κάθε χωροταξικό και πολεοδομικό σχέδιο, με το οποίο καθορίζονται χρήσεις γης, χωροθετούνται υποχρεωτικά περιοχές που περιλαμβάνουν, κάθε μία, από τις κατηγορίες χρήσεων γης.

Παράλληλα, εμπλουτίζονται οι περιοχές αμιγούς κατοικίας με νέες χρήσεις, όπως επαγγελματικά εργαστήρια, μονάδες εξωσωματικής γονιμοποίησης, εμπορικά καταστήματα και ξενοδοχειακά καταλύματα έως 50 κλινών, ενώ καταργείται ο χαρακτήρας της αμιγούς κατοικίας για τα πρώτα οικοδομικά τετράγωνα επί κεντρικών οδών της κάθε πολεοδομικής ενότητας, μετατρέποντάς τα σε πολεοδομικό κέντρο.

Αξιοσημείωτο είναι, τέλος, ότι δημιουργείται ειδική κατηγορία, όπου προβλέπεται η εγκατάσταση αστικών υποδομών, όπως μεταφόρτωσης απορριμμάτων, κέντρα διαλογής σκουπιδιών, ακόμη και επικίνδυνων αποβλήτων, χωματερές, μονάδες καύσης απορριμμάτων και σταθμοί αφαλάτωσης νερού. Με την ασάφεια, ωστόσο, που χαρακτηρίζει το νέο σχέδιο νόμου, δεν προκύπτουν περιορισμοί στη χωροθέτηση των εν λόγω δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα αυτές να είναι δυνατό να δημιουργηθούν οπουδήποτε!!