Το νέο σχέδιο νόμου για τα δασικά οικοσυστήματα και τις δραστηριότητες εντός αυτών, που θα δοθεί στη δημοσιότητα στις επόμενες ημέρες, προβλέπει μορφές ήπιας οικονομικής ανάπτυξης, με τις δραστηριότητες να επιτρέπονται μόνο όταν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των τοπικών Αρχών και του αρμόδιου φορέα διαχείρισης της περιοχής προστασίας.
Στην τελική μορφή του σχεδίου νόμου παραμένουν ρυθμίσεις, που αφορούν την εγκατάσταση σε δάση και δασικές εκτάσεις μεγάλων έργων υποδομής, βιομηχανιών επεξεργασίας ξύλου, εμφιάλωσης νερού, καθώς και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και διατάξεις, που επιτρέπουν τυροκομικές μονάδες, ελαιοτριβεία και σφαγεία σε  δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις, οι οποίες, μάλιστα, θα εντάσσονται σε οικιστικές περιοχές, προκειμένου να αποτελέσουν ζώνες υποδοχής συντελεστή δόμησης.
Περαιτέρω, σε προστατευόμενες περιοχές εκτός των ζωνών απολύτου προστασίας – εφόσον δεν απαγορεύεται η δόμηση και η χρήση εγκατάστασης παραγωγικών δραστηριοτήτων – θα επιτρέπεται η επέκταση υφισταμένων εγκαταστάσεων ή η δημιουργία νέων, κατά παρέκκλιση των ειδικών όρων δόμησης που ισχύουν (ανώτερο ύψος, διάσπαση όγκου κτλ.), με μόνο προαπαιτούμενο μία σχετική απόφαση του ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την παρέκκλιση και τη σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου φορέα διαχείρισης της περιοχής προστασίας, για την αδειοδότηση.
Τα σημαντικότερα σημεία του νομοσχεδίου αφορούν, κυρίως:
– στην κατάργηση της υποχρέωσης διατήρησης ζώνης δασικής βλάστησης 200 μέτρων, για την προστασία παρακείμενου δάσους ή δασικής έκτασης, στις περιπτώσεις γεωργικής εκμετάλλευσης δασών ή δασικών εκτάσεων,
-στην κατάργηση του βάρους απόδειξης στα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που αξιώνουν δικαίωμα σε  φυσικά οικοσυστήματα μέσα σε «δασωμένους αγρούς» και τη θέσπιση της απλής υποχρέωσης να προσκομίζει ο ιδιώτης τίτλους μεταγεγραμμένους πριν από τις 23.2.1946,
-στην παύση υπαγωγής στη δασική νομοθεσία και στη δυνατότητα ελεύθερης χρήσης, για οποιαδήποτε άλλη νόμιμη χρήση, διαθέσιμων ή κοινόχρηστων ακινήτων δασικού χαρακτήρα, τα οποία είχαν διατεθεί ως κληροτεμάχια μετά τις 11.6.1975 και εκχερσώθηκαν,
– στη δυνατότητα εγκατάστασης σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων ως και γηπέδων γκολφ, μονάδων ιαματικής θεραπείας και κέντρων ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού σε δάση, δασικές εκτάσεις, δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις,
– στη δυνατότητα να περιλαμβάνονται δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες γαίες, με όρο τη διατήρηση του χαρακτήρα τους, στις εκτάσεις εκμετάλλευσης οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων,
– στη δυνατότητα εγκατάστασης τελεφερίκ (σχοινοσιδηρόδρομοι, καλωδιοκίνητοι εναέριοι θάλαμοι και τηλεσκί), που έχει σκοπό την εξυπηρέτηση τουριστικών εγκαταστάσεων, με την προϋπόθεση ότι δεν αλλοιώνεται το τοπίο,
– στην κατάργηση της απαίτησης να μη θίγεται η λειτουργία του οικοσυστήματος, στις περιπτώσεις διάνοιξης οδών διά μέσου δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων για «εξυπηρέτηση εκμεταλλεύσεων»,
– στη δυνατότητα κατασκευής χερσαίων εγκαταστάσεων υδατοδρομείων σε  δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις,
– στη δυνατότητα χάραξης διαδρομών για τη διεξαγωγή αγώνων μηχανοκίνητου αθλητισμού (τύπου motocross) σε δάση, δασικές,  δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις,
– στη δυνατότητα διενέργειας έρευνας και σκαπτικών εργασιών για ανεύρεση θησαυρού εντός δασών, δασικών, αναδασωτέων, δημόσιων χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων.
Τέλος, με το σχέδιο νόμου προβλέπεται μειωμένο αντάλλαγμα χρήσης για επεμβάσεις σε δημόσια (50% της αξίας τους) και ιδιωτικά (30% της αξίας τους) δάση και δασικές εκτάσεις, υπό την προϋπόθεση υποχρεωτικής αναδάσωσης από το δικαιούχο.
Για επεμβάσεις σε δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις το αντάλλαγμα παραμένει στο 40%, ενώ για τα ιδιωτικά δεν καταβάλλεται τίποτα.