Αποδεκτή κρίθηκε χθες, από το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, η τεχνική προσφορά της Lamda Development για την αξιοποίηση του Ελληνικού. Παράλληλα, αναθεωρήθηκε ο νέος στόχος του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων για το 2014, με το νέο στόχο εσόδων από την αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου να ανέρχεται σε 2,8 δισ. ευρώ, από 3,5 δισ. ευρώ, που είχε τεθεί αρχικά.

Σε ό,τι αφορά το Ελληνικό, η διαγωνιστική διαδικασία προχωρεί με την αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του ενός και μοναδικού υποψήφιου επενδυτή, το άνοιγμα της οποίας προγραμματίζεται για την ερχόμενη Τετάρτη και όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση και το Ταμείο επιθυμούν να προχωρήσει με γρήγορο ρυθμό η διαδικασία της επιλογής της Lamda Development, ως προτιμητέου επενδυτή.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε χθες το ΤΑΙΠΕΔ, μετά την εισήγηση των τεχνικών του συμβούλων, το διοικητικό συμβούλιο έκρινε ότι η τεχνική προσφορά της Lamda Development για την ανάπτυξη της έκτασης στο Ελληνικό, είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού και κατ’ αρχήν συμβατή με το σχετικό νομικό πλαίσιο αξιοποίησης, και κατά συνέπεια γίνεται αποδεκτή. Σε επόμενη συνεδρίασή του, το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ θα προχωρήσει στην αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς, αφού προηγουμένως έχει αποσφραγίσει το φάκελο αποτίμησης του ανεξάρτητου αποτιμητή, ενώ στη συνέχεια, οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι θα προχωρήσουν στην αξιολόγηση του δικαίου και ευλόγου της οικονομικής προσφοράς για το ΤΑΙΠΕΔ.

Η διαδικασία αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με τα πιο αυστηρά διεθνή πρότυπα και διασφαλίσεις πλήρους διαφάνειας, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Μαρτίου 2014.