Ξεκινούν εκ νέου, με απόφαση του Ε΄ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι εργασίες για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων των μεταλλείων χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής, καθώς το ΣτΕ έκανε δεκτή τη σχετική αίτηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Χαλκιδικής και της Ανώνυμης Εταιρείας Ελληνικός Χρυσός και ακύρωσε την απόφαση της Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη, που διέτασσε τη διακοπή των εργασιών στις Σκουριές. Σημειωτέον ότι δεν είναι η πρώτη απόφαση του ΣτΕ, που ακυρώνει αποφάσεις της Πολεοδομίας, καθώς, κατά καιρούς, η Πολεοδομία έχει διατάξει τη διακοπή των εργασιών στα μεταλλεία για διάφορα επιμέρους ζητήματα, ωστόσο οι αποφάσεις της ανατρέπονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ειδικότερα, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι η Πολεοδομία δεν αποδίδει συγκεκριμένη νομική πλημμέλεια στις άδειες, που είχαν εκδοθεί και δεν προσδιορίζει κάποιο συγκεκριμένο λόγο για τη διακοπή των εργασιών στα μεταλλεία χρυσού και επικαλείται, έτσι, «αόριστα την ύπαρξη αμφιβολιών ως προς τη νομιμότητά τους». Στην απόφαση που εξέδωσε, το Ε΄ τμήμα του ΣτΕ επικαλείται, επίσης, και αυτοψία που διενήργησαν οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών και της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος. Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις τους, οι εργασίες που εκτελούνται αφορούν στην έδραση του ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού της επίμαχης εταιρείας και όχι εργασίες για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων, οι οποίες θα ακολουθήσουν μεταγενέστερα.