Αποφασίστηκε χθες, στις Βρυξέλλες, η τροποποίηση των κανόνων για τις ενεργοβόρες εταιρείες, καθώς  και για τις εταιρείες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι «πράσινες» εταιρείες θα μπορούν δυσκολότερα να λάβουν κρατικές επιδοτήσεις και θα μειωθούν οι κρατικές ενισχύσεις που απολαμβάνουν, ενώ, ταυτόχρονα, θα μειωθεί το οικονομικό βάρος που φέρει η βαριά βιομηχανία.

 Έτσι, ενώ οι καινούριοι κανόνες για κρατικές επιχορηγήσεις στον τομέα των ΑΠΕ είναι πιο αυστηροί, συγχρόνως, μειώνεται το ποσό, που πρέπει να πληρώνουν οι ενεργοβόρες εταιρείες, όπως εταιρείες αλουμινίου και χημικών, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής, παρόλο που οι κρατικές επιχορηγήσεις σε ΑΠΕ έχουν βοηθήσει στο να πετύχει η Ευρώπη τους περιβαλλοντικούς της στόχους, συγχρόνως, έχουν δημιουργήσει σοβαρές στρεβλώσεις της αγοράς, αυξάνοντας το κόστος στους καταναλωτές. Στόχος, λοιπόν, είναι να πετύχει η Ευρώπη τους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους της, με όσο το δυνατόν λιγότερο κόστος για τους φορολογουμένους, χωρίς να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά.

Μία από τις σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση που υιοθετήθηκε από το Κολέγιο των Επιτρόπων και βοηθάει και την Ελλάδα, αφορά στη δυνατότητα του κράτους να ελαφρύνει το ενεργειακό κόστος των μεγάλων ενεργοβόρων βιομηχανιών του, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, λόγω έντονου και αθέμιτου διεθνούς ανταγωνισμού από χώρες που δεν υπόκεινται στο ίδιο αυστηρό πλαίσιο κανόνων της Ε.Ε.

Η τροποποίηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Ελλάδα, καθώς οι βαριές βιομηχανίες απασχολούν σημαντικό εργατικό δυναμικό και είναι εκτεθειμένες στην πίεση των τιμών της ενέργειας και των τρεχουσών γεωπολιτικών εξελίξεων. Άλλωστε, πριν από περίπου ένα μήνα ανακοινώθηκε από την ελληνική κυβέρνηση η χορήγηση 150 εκατομμυρίων ευρώ, για τη μείωση του ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία, μία απόφαση που, σύμφωνα με τη νέα Οδηγία, είναι μέσα στο πλαίσιο των κανονισμών για τον ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκά Ένωση.

Οι νέοι αυτοί κανονισμοί, τέλος, πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή από τον Ιούλιο του 2014 έως το τέλος του 2020.