Έπειτα από σειρά παρεμβάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη και ύστερα από τέσσερα ολόκληρα έτη, κατεδαφίστηκε αυθαίρετο κτίσμα, που είχε ανεγερθεί μέσα στο ρέμα Χαλανδρίου.

Η υπόθεση ξεκίνησε το 2010, όταν ένα πολίτης, που κατοικεί δίπλα στο ρέμα, διαπίστωσε την ανέγερση ενός κτίσματος μέσα στην κοίτη του ρέματος, ο οποίος άλλαζε τη διατομή του. Απευθύνθηκε τότε στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της τότε Νομαρχίας Αθηνών και κατήγγειλε τόσο την αυθαίρετη κατασκευή, όσο και την απόρριψη μπάζων και κλαδιών μέσα στο ρέμα.

Οι παρανομίες αυτές διαπιστώθηκαν και από την ίδια την Τεχνική Υπηρεσία, ύστερα από τη διενέργεια αυτοψίας και, συγχρόνως, διαπιστώθηκε η ανάγκη οριοθέτησης του ρέματος. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, ωστόσο, δεν έπραξαν τίποτα προς το σκοπό αυτό, με αποτέλεσμα το Φεβρουάριο του 2013, ύστερα από έντονη βροχόπτωση, το σπίτι του καταγγέλλοντος πολίτη να πλημμυρίσει και η κατοικία του να καταστραφεί.

Αποδίδοντας τη ζημιά που υπέστη στο μπάζωμα του ρέματος, ο πολίτης απευθύνθηκε στο Συνήγορο του Πολίτη, που με τη σειρά του απευθύνθηκε στις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας. Η Πολεοδομία Αγίας Παρασκευής πραγματοποίησε νέα αυτοψία και κατέγραψε την αυθαίρετη κατασκευή και τελικά, έπειτα από διαδοχικά έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη, τον Ιανουάριο του 2014, το κτίσμα κατεδαφίστηκε και το ρέμα καθαρίστηκε από τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Σημειωτέον ότι το ρέμα Χαλανδρίου έχει μήκος 6,6 χιλιομέτρων και διασχίζει τέσσερις δήμους της βόρειας Αττικής: το Χαλάνδρι, το Μαρούσι, τα Βριλήσσια και την Πεντέλη. Είναι ένα από τα ελάχιστα ρέματα της Αττικής, που έχουν διατηρηθεί μέσα στον αστικό ιστό σε καλή κατάσταση και προστατεύεται από προεδρικό διάταγμα. Ωστόσο, ακριβώς λόγω της θέσης του, δέχεται ισχυρές οικιστικές πιέσεις και τα τελευταία χρόνια η οικολογική του κατάσταση έχει υποβαθμιστεί αρκετά.