Μέσα στις επόμενες ημέρες πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή, το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς, με απώτερο στόχο να ψηφιστεί εντός του Ιουνίου.

Η λύση, η οποία προωθείται από το ΥΠΕΚΑ, έγκειται στη δυνατότητα ανοικοδόμησης, μέσα από το σύστημα ανταλλαγής εκτάσεων των οικοδομικών συνεταιρισμών με εκτάσεις του Δημοσίου, που βρίσκονται κοντά σε εγκαταλελειμμένους οικισμούς.

Πρόκειται για μία επιλογή ιδιαίτερα ευεργετική, για τα περίπου 600.000 μέλη οικοδομικών συνεταιρισμών, αλλά εξαιρετικά αμφιλεγόμενη, εάν δεν προσδιοριστούν με σαφήνεια και αυστηρότητα οι προϋποθέσεις της, για την προστασία των δασικών εκτάσεων και του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, δικαιούχοι των νέων ρυθμίσεων είναι:

– οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί, που βρίσκονται σε δάση ή σε εκτάσεις, όπου απαγορεύεται η δόμηση,

– οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί, των οποίων οι εκτάσεις έχουν ενταχθεί σε ρυμοτομικό σχέδιο και, μετά την ψήφιση του ν. 998/1979, τα σχέδια κρίθηκαν άκυρα ή πρέπει να ακυρωθούν,

– τέλος, οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί, που είχαν προχωρήσει σε ιδιωτικές πολεοδομήσεις, των οποίων η μελέτη είχε εκπονηθεί και εγκριθεί σύμφωνα με το ν. 1947/1991, αλλά κρίθηκε μη νόμιμη από το ΣτΕ, λόγω ελλείψεως συγκεκριμένου χωροταξικού πλαισίου.

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο, ειδικότερα:

– Οι περιοχές, όπου θα δημιουργηθούν οι νέοι οικοδομικοί συνεταιρισμοί, δεν θα είναι “παρθένες πολεοδομικά”, αλλά θα διαθέτουν είτε ΓΠΣ, είτε ΣΧΟΑΠ, είτε Τοπικό Χωρικό Σχέδιο.

– Οι χώροι, που θα επιλεγούν για τη μεταφορά των συνεταιρισμών, θα πρέπει να έχουν ενιαία έκταση τουλάχιστον 50 στρεμμάτων, ενώ θα επιτρέπονται όλες οι χρήσεις, που επιτρέπονται για την ευρύτερη περιοχή (αμιγούς και γενικής κατοικίας, πολεοδομικό κέντρο, δραστηριότητες τουρισμού – αναψυχής, παραθεριστική κατοικία κ.λπ).

– Το 50% της συνολικής έκτασης του νέου οικισμού, θα πρέπει να συνιστά κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους. Ο μέσος συντελεστής δόμησης θα είναι 0,4 για την κατοικία και 0,6 για ειδικές χρήσεις. Η μέση πυκνότητα των συνεταιρισμών θα είναι 50 άτομα ανά 10 στρέμματα και το ύψος των κτιρίων θα είναι 7,5 μέτρα, με δυνατότητα επιπλέον 1,5 μέτρου, αν κατασκευαστεί κεραμοσκεπή.

– Θα θεσμοθετηθούν Ειδικά Σχέδια Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ανάπτυξης (ΕΣΠΕΡΑΑ), ενώ τα κτίρια των οικοδομικών συνεταιρισμών, θα πρέπει να τηρούν τη μορφολογία του υφιστάμενου οικισμού.

– Οι χώροι, που θα επιλεγούν, δεν θα είναι σε νησιά και οι οικισμοί θα δημιουργηθούν μέσω ιδιωτικής πολεοδόμησης. Θα δοθεί, έτσι, η δυνατότητα στους ιδιώτες να αναλαμβάνουν μόνοι τους την κατασκευή των υποδομών στους νέους οικοδομικούς συνεταιρισμούς.

– Τέλος, δεν θα είναι δυνατή η ανταλλαγή εκτάσεων και, επομένως, δεν θα μπορούν να δημιουργηθούν οικοδομικοί συνεταιρισμοί, στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, το Βόλο, την Πάτρα και το Ηράκλειο Κρήτης. Για τις περιοχές αυτές, θα δίνεται η δυνατότητα δόμησης μόνο στις σημερινές εκτάσεις των συνεταιρισμών, υπό την προϋπόθεση ότι μεγάλο τμήμα τους δεν είναι χαρακτηρισμένο ως δασική ή αναδασωτέα έκταση. Η ελάχιστη έκταση θα πρέπει να είναι 100 στρέμματα και η μέγιστη 300. Επιπλέον, το 50% της έκτασης θα πρέπει να αποδοθεί στο Δημόσιο και να χαρακτηριστεί προστατευόμενη περιοχή, ενώ, τέλος, το μισό της αυτής έκτασης θα διατίθεται, αποκλειστικά, για κοινωφελείς σκοπούς.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία της ανταλλαγής εκτάσεων, αντί της χρηματικής αποζημίωσης, επιλέχθηκε μετά από σειρά καταδικαστικών αποφάσεων, τόσο ελληνικών, όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ), τα οποία, προ διετίας, επιδίκασαν σημαντικές χρηματικές αποζημιώσεις σε μέλη οικοδομικών συνεταιρισμών, που είχαν αγοράσει δασικές εκτάσεις προ του 1975, αλλά, τελικά, δεν τους επετράπη η δόμηση σε αυτές.